Jørgen P. Jensen. En eventyrskikkelse i norsk skipsfart

499 kr

Jørgen P. Jensen. En eventyrskikkelse i norsk skipsfart
Forfatter: Kristen Taraldsen

Kategori:
   

Beskrivelse

Jørgen P. Jensen var fra han startet sitt rederi i 1920 til han døde i 1961 – en av de største og mest fremgangsrike skipsredere på Sørlandet. Særlig ble han kjent for å satse på store tankskip. Ved tre anledninger kontraherte han de største tankskipene i Norge. Jørgen P. Jensen, født i Son og senere bosatt i Arendal, er en eventyrlig historie om en steinhugger som arbeidet seg opp til suksessrik reder.